Powrót do strony
Muzeum Zamkowego
w Malborku
Międzynarodowy Zjazd Artystów i Kolekcjonerów Ekslibrisu

Zamek w Malborku, co dwa lata w pierwszych dniach czerwca, odwiedza wielu wybitnych artystów grafików i znawców sztuki ekslibrisu z Europy, Azji i Ameryki Północnej.


Historia malborskich zjazdów rozpoczęła się ponad 25 lat temu. W 1992 roku miało miejsce otwarcie pokonkursowej wystawy XIV Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Dla uczestników, wśród których było wówczas wielu wybitnych grafików, znanych kolekcjonerów i bibliofilów, została po raz pierwszy udostępniona odrębna sala na wymianę grafik, a wydarzeniu nadano nazwę - Międzynarodowy Zjazd Artystów i Kolekcjonerów Ekslibrisu. Do tej pory odbyło się 13 zjazdów. Rosnąca frekwencja osób zainteresowanych wymianą grafik potwierdziła celowość organizowania takich spotkań.


W trakcie  zjazdu uczestnicy wymieniają się ekslibrisami, zamawiają kolejne dzieła u ulubionych mistrzów, a także uzupełniają poprzez wymianę własne księgozbiory o cenne publikacje zawierające ekslibrisy dawne i współczesne. Wśród druków zwartych zdarzają się czasami prawdziwe bibliofilskie rarytasy, do jakich zalicza się książki artystyczne, wykonane ręcznie przez artystów grafików w małym nakładzie, z autorskimi odbitkami wewnątrz dzieł.


W minionych dwunastu zjazdach uczestniczyło wielu zacnych gości, m.in. Prezydenci Kongresów FISAE* Klaus Rödel z Danii, Ottmar Premstaller z Austrii, Tauno Piiroinen z Finlandii, sekretarz FISAE prof. William Butler oraz Prezesi Towarzystw Ekslibrisowych, m.in. dr Gernot Blum z Niemiec, prof. Vratislav Janda z Czech, Jack van Peer z Belgii, dr Vladimir Loburjew z Rosji i Koji Ikuta z Japonii, a także przedstawiciele wielu środowisk akademickich, muzealnych i bibliofilskich z kraju i zagranicy, m.in. z Muzeum Ekslibrisu w Moskwie i z Centrum Ekslibrisu w Sint-Niklaas (Belgia).

Dzięki rozległym kontaktom Muzeum Zamkowe w Malborku w coraz większym stopniu integruje się z instytucjami i stowarzyszeniami twórców i kolekcjonerów w Europie i na świecie. Wyraża się to również w szerokiej popularyzacji naszej imprezy artystycznej i zamku w Malborku w lokalnych publikacjach i mediach za granicą oraz wymianie wydawnictw dokumentujących wystawy ekslibrisu na świecie.

Międzynarodowe zjazdy artystów i kolekcjonerów w Malborku stały się istotnym czynnikiem w kreowaniu mody na ekslibris, na ową dedykowaną miniaturę graficzną tworzoną w tradycyjnych technikach, będącej ostoją rzetelnego warsztatu artysty grafika i pewnych reguł tradycyjnej sztuki.

Inicjatorem i koordynatorem malborskich zjazdów jest Bogumiła Omieczyńska, wieloletni kustosz Muzeum Zamkowego w Malborku, opiekun kolekcji ekslibrisów i kurator Biennale.

 
*FISAE (Fédération Internationale des Sociétes d’ Amateurs d’ Ex-libris)- tłumacz. Międzynarodowa Federacja Towarzystw Miłośników Ekslibrisu; pierwszy kongres FISAE odbył się w 1953 roku w miejscowości Kufstein w Austrii , więcej informacji na stronie www.fisae.org.